A A A K K K
для людей із порушенням зору
Надлацька громада
Кіровоградська область, Голованівський район

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, на території Надлацької сільської ради»

Дата: 13.06.2023 13:38
Кількість переглядів: 247

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

стосовно проєкту рішення Надлацької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, на території Надлацької сільської ради»

І Визначення та аналіз проблеми

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення сільської ради " Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, на території Надлацької сільської ради " підготовлено згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №  308.

Однією з проблем місцевої громади є недостатня наповнюваність місцевого бюджету, що не дозволяє виконувати місцеві бюджетні програми, забезпечити належний рівень життя жителів громади, зокрема:

- приміщення двох шкіл та дошкільних закладів в Надлацькій ТГ (с.  Кальниболота, с.  Надлак) потребують капітального ремонту покрівель, утеплення стелі та фасадів;

- територіальна громада потребує мереж вуличного освітлення;

- облаштування парків відпочинку в с. Вільшанка, с. Кальниболота та с. Надлак;

- поточного та капітального ремонту потребують будинки культури ТГ;

- поточного та капітального ремонтів потребують майже всі дороги сіл ТГ;

- виконання Програми соціального захисту ветеранів війни, учасників бойових дій та громадян, які потерпіли від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на території Надлацької сільської ради на 2021 – 2025 роки, у рамках якої надаються різні види матеріальної допомоги найуразливішим верствам населення, потребують постійного фінансування

Зараз на території Надлацької сільської територіальної громади діє рішення Надлацької сільської ради від 30.06.2021 №310 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, на території Надлацької сільської ради Голованівського району Кіровоградської області».

За останні роки внесені зміни до Кодексу з питань оподаткування місцевими податками та/або зборами, зазнало зміни законодавство України щодо категоризації земельних ділянок.

Земельний податок буде сплачуватися за ставками минулого року. Продовжать діяти і пільги, надані Надлацькою сільською радою зі сплати земельного податку рішенням від 30.06.2021 №310 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, на території Надлацької сільської ради Голованівського району Кіровоградської області»). Сплата податку за ставками, встановленими попереднім рішенням ради, спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм..

Одночасно в умовах воєнного стану та широкомасштабної агресії російської федерації проти України існує необхідність підтримати платників земельного податку – фізичних осіб та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері критичної інфраструктури, забезпечують громаду робочими місцями, продовжують активну економічну діяльність

Крім того, останнім часом було внесені ряд змін до Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів України, які потребують врахування в місцевому рішенні про встановлення земельного податку.

З метою вирішення зазначених проблем необхідно прийняти нове рішення, яке забезпечить можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Надлацька сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, на території Надлацької сільської ради, з 2024 року».

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання, 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 • Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 100 %.

 

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі земельного податку, покладені на органи місцевого самоврядування.

Стаття 12 Податкового кодексу України зобов’язує органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів та їх офіційне оприлюднення до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

 

 

ІІ. Цілі регулювання.

Цілями прийняття проекту рішення є:

- своєчасне поповнення сільського бюджету для вирішення проблем громади;

- відкритість процедури та прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо сплати земельного податку;

- приведення рішень сільської ради у відповідність до норм та вимог ПКУ.

Проект рішення сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Цілями державного регулювання є установлення ставок земельного податку відповідно до вимог Кодексу для суб’єктів господарювання, отримання до бюджету ТГ податкових надходжень від сплати земельного податку близько 15 000,0 тис. грн . Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Ухвалення рішення сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни, ефективності контролю державної фіскальної служби в частині наповненості бюджету ТГ та своєчасності сплати земельного податку.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

 

 1. Визначення альтернативних способів

 

 Вид альтернативи

Опис альтернативи

   Альтернатива 1.

   Продовження дії              рішення від 30.06.2021       №310 «Про         встановлення ставок та     пільг із сплати           земельного податку, на     території Надлацької       сільської ради         Голованівського     району   Кіровоградської       області»)

У разі реалізації зазначеної альтернативи земельний податок буде сплачуватися за ставками минулого року. Продовжать діяти і пільги, надані Надлацькою сільською радою зі сплати земельного податку. Надходження до  місцевого бюджету від податку складуть 12 509,0 тис. грн.  та будуть недостатніми для вирішення наявних проблем.. Негативний вплив буде завдано громаді сільської ради, оскільки зменшення надходжень до місцевого бюджету поставить під загрозу фінансування соціально важливих місцевих програм.

  Альтернатива 2.

 (прийняття даного         регуляторного акту)

Прийняття даного регуляторного акту за економічно обґрунтованими ставками дасть можливість отримати орієнтовно 15 000,0 тис.грн. щороку надходжень до місцевого бюджету та забезпечить виконання місцевих програм. Покращиться інфраструктура громади, що в свою чергу збільшить привабливість території для ведення бізнесу. Приведення ставок податку до вимог законодавства,у тому числі  про захист економічної конкуренції.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

        Вид             альтернативи

Вигоди

Витрати

 Альтернатива 1 

Збільшення кількості суб’єктів господарювання за причини сплати земельного податку за низькими ставками, визначеними у попередньому рішенні.

До місцевого бюджету надійде 12 509,0 тис. грн. від усіх платників податку.

 

Неприйняття рішення привиде до втрат місцевого бюджету, що негативно відіб’ється на фінансуванні соціально важливих місцевих програм та іміджі місцевої влади.

Бюджет недоотримає 2 491,0 тис. грн.

 

 Альтернатива 2

Наповнення дохідної частини місцевого бюджету орієнтовно на 15 000,0 тис. грн. щороку за рахунок сплати податку дасть можливість виділити кошти з місцевого бюджету, на виконання місцевих програм. Підвищення довіри до місцевої влади. Усунення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів  господарювання  в «тінь»  за  причини сплати земельного податку за більш високими ставками.  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 Альтернатива 1 

Збереження робочих місць та офіційної заробітної плати найманих працівників.

Втрата частини надходжень до місцевого бюджету вплине на неможливість виконання деяких місцевих програм та вирішення проблем громади.

Бюджет недоотримає  2 491,0 тис. грн.

 

 Альтернатива 2

Надлацька ТГ отримує упевненість у можливості виконання місцевих програм. Наповнення дохідної частини місцевого бюджету орієнтовно на 15 000,0 тис.грн. щороку за рахунок сплати податку, дасть можливість виділити кошти з місцевого бюджету, на виконання програми соціального захисту населення ТГ, програми економічного та соціального розвитку Надлацької ТГ.

Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для  окремих категорій громадян.

Можливе незначне зниження  кількості  робочих місць та розміру заробітної плати у найманих працівників суб'єктів  підприємництва у випадку  переходу їх роботи «в тінь»

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі та мікро

РАЗОМ

 Кількість суб’єктів   господарювання, що   підпадають під дію   регулювання, одиниць*

 

 

28

28

 Питома вага групи у загальній   кількості, відсотків

 

 

100%

100%

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 Альтернатива 1 

Сплата податків і зборів за ставками, передбаченими попереднім рішенням ради.

Відсутність нового регулювання. Можливість направити 2 491,0 тис. грн. на розвиток власної справи.

Втрата частини надходжень до місцевого бюджету вплине на погіршення інфраструктури ТГ. Також залишаться неврегульовані відносини між суб’єктами господарювання та сільською владою.

Суб’єкти господарювання сплатять до місцевого бюджету 12 509, 0 тис. грн.

 Альтернатива 2

Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів.

Покращення інфраструктури ТГ.
Виконання соціально-економічних програм в громаді.

Витрачання суб'єктами господарювання власних коштів які спрямовуються не на свій розвиток, а на сплату податку у сумі 15 000, 0 тис.грн.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння  відповідного бала

Альтернатива 1

1

Зменшаться надходження до місцевого бюджету, а це не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення територіальної громади (благоустрій,утримання комунальних закладів та інше).

До бюджету планується залучити 12 509,0 тис. грн.

 

Альтернатива 2.

3

Прийняття даного рішення вирішить важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків і зборів, наповнення місцевого бюджету, виконання програми соціально- економічного розвитку громади.

До бюджету планується залучити 15 000,0 тис. грн.

Буде досягнуто балансу  інтересів громади і платників.

 

Рейтинг результативності

Вигоди

Витрати

Обґрунтування  відповідного місця  альтернативи у  рейтингу

Альтернатива 1

2

1

Відсутність надходжень до місцевого бюджету територіальної громади, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя  жителів громади

Альтернатива 2 

3

1

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Наповнення місцевого бюджету, збереження суб’єктів  господарювання та робочих місць

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 Альтернатива 2 

Цілі прийняття проєкту рішення про встановлення місцевих податків і зборів з 2024 року будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

Прийняття проекту дозволить забезпечити надходження до місцевого бюджету орієнтовно у розмірі 15 000,0 тис.грн. та можливість реалізації місцевих програм, які спрямовані на підвищення рівня життя жителів ТГ

 

Приведення регуляторного акта у відповідність до чинного законодавства в разі скасування або зміни ставок податку, можуть мати як позитивний  так і  негативний характер. Також негативний вплив  може  мати економічна криза  в країні та  значні темпи інфляції. Ці фактори  призведуть до зниження платоспроможності громадян та  суб’єктів підприємницької діяльності, що в  подальшому призведе до великих заборгованостей. Позитивно може  вплинути на дію регуляторного  акта стабілізація економічної ситуації зниження  соціальної  напруженості в суспільстві. В результаті  збільшення дохідної частини бюджету, підвищиться  рівень соціального забезпечення  окремих категорій громадян і всього населення об’єднаної територіальної громади  в  цілому.

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками, встановленими попереднім рішенням ради, спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

 

Х

         

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – оскільки у цьому випадку буде забезпечено виконання чинного податкового законодавства.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть можливість територіальній громаді зміцнювати місцевий бюджет за рахунок збільшення надходжень від сплати місцевих податків та зборів.

Виконання  вимог даного регуляторного акта не потребує  додаткових витрат і коштів селищного бюджету, лише потрібні витрати на інформування громадян та її суб’єктів підприємницької діяльності про зміну ставок по місцевим податкам і зборам.

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Вказану проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який  передбачає виконання заходів:

 1. Розробки проєкту рішення Надлацької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, на території Надлацької сільської ради, з 2024 року» та АРВ до нього.
 2. Про оприлюднення проекту регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку з 2024 року» буде повідомлено на дошці оголошень та на офіційному сайті Надлацької сільської ради (https://nadlatska- gromada.gov.ua/) з метою обговорення питання щодо встановлення ставок податку та отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.
 3. Направлення проекту регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку з 2024 року» з аналізом регуляторного впливу до Державної регуляторної служби України для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.
 4. Враховуючи результати обговорення, отримані пропозиції від Державної регуляторної служби України та на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" прийняття сільською радою рішення щодо встановлення єдиного податку на території Надлацької сільської ради.
 5. Оприлюднення прийнятого рішення.

Дане рішення буде передано до Кропивницького відділення Кропивницької ОДПІ ДФС у Кіровоградській області у строки, передбачені законодавством.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує витрат з місцевого бюджету.

Зазначене регулювання стосуються виключно суб’єктів малого підприємництва, тому здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України дане рішення діє до прийняття нового рішення Надлацької сільської ради.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначені для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Показник

2024

2025

2026

2027

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, тис.грн.

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

кількість суб'єктів господарювання   та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, од

3 479

3 479

3 479

3 479

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія акту

28

28

28

28

час, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання на сплату податку встановлюються ПКУ.

Час затрачений на ознайомлення з рішенням та внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності становить 1 годину для одного суб'єкта малого підприємництва, в грошовому вираженні витрати  для 28 суб'єктів становлять 1,3 тис. грн..

розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами малого підприємництва, пов'язаними  з виконанням вимог акта, тис.грн.

 

ТУТ РАХУЄМО ТІЛЬКИ 28 СМП з М-тесту

294,0

294,0

294,0

294,0

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Всі суб’єкти господарювання та фізичні особи- платники єдиного податку будуть проінформовані про цей регуляторний акт- рішення сільської ради шляхом опублікування оголошення:

на офіційному веб-сайті Надлацької сільської ради (https://nadlatska-gromada.gov.ua/) та місцевій

дошці оголошень, з метою обговорення питання щодо встановлення ставок податку та отримання зауважень та пропозицій від фізичних та

юридичних осіб.

           

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Буде проведено базове відстеження до набрання чинності (до 01.01.2024року). Повторне відстеження буде проведено у квітні 2025 року.

Періодичні відстеження - відповідно до вимог закону: кожні три роки після проведення повторного відстеження.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до сільського бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту.

Зауваження і пропозиції від платників єдиного податку приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту письмовому вигляді за адресою: 26150, Кіровоградська область, Голованівський район,         с. Надлак вул. Адміністративна, 2.

 

Сільський голова                                                                                  Руслан САДІКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 02 травня 2023р. по 16 травня 2023р.

 

 

 

 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

 

 

Кількість учасників консультацій, осіб

 

 

 

Основні результати консультацій (опис)

1

Телефонні запити до суб’єктів малого підприємництва

11

Проводилось обговорення

розмірів ставок місцевих податків і зборів.

2

Нарада

Члени постійної комісії з питань планування,

фінансів,

бюджету та соціально- економічного розвитку.

Обговорення розмірів ставок та пільг із сплати земельного податку, на території Надлацької сільської ради, з 2024 року, для юридичних та фізичних осіб, та розміру адміністративних витрат суб'єктів малого підприємництва

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 28 (одиниць) малого підприємництва (спрощена система оподаткування)

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

 

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів  малого підприємництва

на виконання вимог        регулювання

 

 

 

 

 

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодич ні (за наступни й рік)

 

Витрати за п’ять років

1

Придбання необхідного обладнання

(пристроїв, машин, механізмів)

 

0

 

0

 

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі

державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

0

 

 

0

 

 

0

3

Процедури експлуатації обладнання

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

0

 

0

 

0

4

Процедури обслуговування обладнання

(технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури:

сплата податку (в середньому на одного суб’єкта малого чи мікро підприємництва), тис. грн.

10,5

10,5

10,5

5.1

Витрати на придбання засобів, зокрема, обладнання необхідних для входження на

ринок (одноразові витрати)

 

0

 

0

 

0

6

Разом, гривень

Формула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

10,5

10,5

10,5

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

28

28

28

8

Сумарно, тис. грн

294,0

294,0

1 470

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної

інформації про вимоги регулювання (ознайомлення з текстом рішення)

Формула : витрати часу на отримання

інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість

форм (0,5 год х 47,9 грн.)

 

23,9

 

0

 

23,9

10

Процедури організації виконання вимог регулювання (внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності)

Формула : витрати часу на отримання

інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість

форм (0,5 год х 47,9 грн.)

 

23,9

 

0

 

23,9

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

47,9

0

47,9

15

Кількість суб'єктів малого

підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

28

28

28

16

Сумарно, тис. гривень

1,3

0

1,3

           

 

Розрахунки здійснено з урахуванням проекту бюджетної резолюції, якою передбачено з 1 січня 2024 року встановити мінімальну заробітну плату в розмірі – 7667,5 грн., прожитковий мінімум на працездатну особу в розрахунку на один місяць в розмірі - 2777,8 грн.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – відсутні. Процедури адміністрування податку, сплати податку тощо встановлено Податковим кодексом України

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), тис. грн..

Періодичні (за наступний рік),

тис. грн.

Витрати за

п’ять років,

тис. грн.

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого

підприємництва на виконання регулювання

294,0

294,0

1 470

2

Оцінка вартості адміністративних процедур

для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1,3

0

1,3

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

295,3

295,3

1 471,3

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого

підприємництва

0

 

00

0

5

Сумарні витрати на виконання

запланованого регулювання

295,3

295,3

1 471,3

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь