Надлацька громада
Кіровоградська область, Голованівський район

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Надлацької сільської ради з 2024 року»

Дата: 13.06.2023 13:28
Кількість переглядів: 438

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Надацької сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Надлацької сільської ради з 2024 року»

 

І. Визначення проблеми

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зараховується в повному обсязі до місцевого бюджету територіальної громади та є бюджетно-формуючим джерелом на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та на благоустрій територій територіальної громади. Прийняття рішення впорядкує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість населених пунктів сільської ради.

Зараз на території Надлацької сільської територіальної громади діє рішення Надлацької сільської ради від 30.06.2021 №310 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Надлацької сільської ради Голованівського району Кіровоградської області».

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  буде сплачуватися за ставками минулого року. Продовжать діяти і пільги, надані Надлацькою сільською радою від 30.06.2021 №310 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Надлацької сільської ради Голованівського району Кіровоградської області»). Сплата податку за ставками, встановленими попереднім рішенням ради, спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм..

Одночасно в умовах воєнного стану та широкомасштабної агресії російської федерації проти України існує необхідність підтримати платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – фізичних осіб та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері критичної інфраструктури, забезпечують громаду робочими місцями, продовжують активну економічну діяльність

З метою вирішення зазначених проблем необхідно прийняти нове рішення, яке забезпечить можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Надлацька сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 2024 року».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

           у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Питання, яке пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важливе для всіх членів територіальної громади. Прийняття рішення необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до бюджету Надлацької територіальної громади, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів. Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які відповідають вимогам сьогодення, матиме суттєве значення не тільки для місцевого бюджету, але й для громадян, що мешкають на території сільської ради, томсу що від цього залежить фінансування місцевих бюджетних програм.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми визначеної в попередньому розділі та розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

 • Встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів в межах визначених Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI;
 • Наповнення місцевого бюджету, шляхом отримання додаткового обсягу надходження 218,4 тис. грн;
 • здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;
 • вдосконалення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків і зборів.

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

(продовження дії рішення від 30.06.2021 №310 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Надлацької сільської ради Голованівського району Кіровоградської області»)

У разі реалізації зазначеної альтернативи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки буде сплачуватися за ставками минулого року. Продовжать діяти і пільги, надані Надлацькою сільською радою зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Надходження до  місцевого бюджету від податку складуть 85,5 тис. грн.  та будуть недостатніми для вирішення наявних проблем.. Негативний вплив буде завдано громаді сільської ради, оскільки зменшення надходжень до місцевого бюджету поставить під загрозу фінансування соціально важливих місцевих програм

Альтернатива 2.

(прийняття даного регуляторного акту)

Прийняття даного регуляторного акту за економічно обґрунтованими ставками дасть можливість отримати орієнтовно 218,4 тис.грн. щороку надходжень до місцевого бюджету та забезпечить виконання місцевих програм. Покращиться інфраструктура громади, що в свою чергу збільшить привабливість території для ведення бізнесу. Приведення ставок податку до вимог законодавства,у тому числі  про захист економічної конкуренції.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2.

Наповнення дохідної частини місцевого бюджету орієнтовно на 218,4 тис. грн. щороку за рахунок сплати податку дасть можливість виділити кошти з місцевого бюджету, на виконання місцевих програм.

Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведенням відстежень результативності даного

регуляторного акту та процедур з

його опублікування

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків. Бюджет недоотримає 132,9 тис. грн

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1.

Сплата податку за мінімальними ставками,передбаченими Податковим кодексом України

Сплата                податку                за обґрунтованими  ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Витрати пов’язані лише зі сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки.

Сплата              податків              за запропонованими ставками.

Бюджет недоотримає  132,9 тис. грн.

 

Альтернатива 2.

Відкритість     процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Наповнення дохідної частини місцевого бюджету орієнтовно на

218,4 тис.грн. щороку за рахунок сплати податку, Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за

запропонованими ставками.

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі та мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць, всього:

 

0

 

0

 

28

 

28

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками передбаченими ПКУ.

Можливість направити 132,9 тис. грн. на розвиток власної справи

Витрати пов’язані лише зі сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Суб’єкти господарювання сплатять до місцевого бюджету 85,5  тис. грн.

Альтернатива 2.

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян.

Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки  і збори та обговорення проекту рішення. Сплата податків  за запропонованими ставками  у сумі 218,4 тис.грн.

В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, не розраховувалися.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною

системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 2.

3

Прийняття даного рішення вирішить важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків і зборів, наповнення місцевого бюджету, виконання програми соціально- економічного розвитку громади.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників.

Альтернатива 1

1

Така альтернатива є неприйнятною.

Зменшаться надходження до місцевого бюджету, а це не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення територіальної громади (благоустрій,утримання комунальних закладів та інше).

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

3

1

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Наповнення місцевого бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 1

2

1

Зменшення надходжень до місцевого бюджету. Ставки податку на нерухомість не приведені у відповідність.

 

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 2

Цілі прийняття проєкту рішення про встановлення місцевих податків і зборів з 2024 року будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

Прийняття проекту дозволить забезпечити надходження до місцевого бюджету орієнтовно у розмірі 218, 4 тис.грн. та можливість реалізації місцевих програм, які спрямовані на підвищення рівня життя жителів ТГ

 

Приведення регуляторного акта у відповідність до чинного законодавства в разі скасування або зміни ставок податку, можуть мати як позитивний  так і  негативний характер. Також негативний вплив  може  мати економічна криза  в країні та  значні темпи інфляції. Ці фактори  призведуть до зниження платоспроможності громадян та  суб’єктів підприємницької діяльності, що в  подальшому призведе до великих заборгованостей. Позитивно може  вплинути на дію регуляторного  акта стабілізація економічної ситуації зниження  соціальної  напруженості в суспільстві. В результаті  збільшення дохідної частини бюджету, підвищиться  рівень соціального забезпечення  окремих категорій громадян і всього населення об’єднаної територіальної громади  в  цілому.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акту, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

 

Х

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – оскільки у цьому випадку буде забезпечено виконання чинного податкового законодавства.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть можливість територіальній громаді зміцнювати місцевий бюджет за рахунок збільшення надходжень від сплати місцевих податків та зборів.

Виконання  вимог даного регуляторного акта не потребує  додаткових витрат і коштів селищного бюджету, лише потрібні витрати на інформування громадян та  суб’єктів підприємницької діяльності про зміну ставок по місцевим податкам і зборам.

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Вказану проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який  передбачає виконання заходів:

 1. Розробки проєкту рішення Надлацької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 2024 року» та АРВ до нього.
 2. Про оприлюднення проекту регуляторного акту " Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 2024 року " буде повідомлено на дошці оголошень та на офіційному сайті Надлацької сільської ради (https://nadlatska- gromada.gov.ua/) з метою обговорення питання щодо встановлення ставок податку та отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.
 3. Направлення проекту регуляторного акту " Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 2024 року " з аналізом регуляторного впливу до Державної регуляторної служби України для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.
 4. Враховуючи результати обговорення, отримані пропозиції від Державної регуляторної служби України та на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" прийняття сільською радою рішення щодо встановлення єдиного податку на території Надлацької сільської ради.
 5. Оприлюднення прийнятого рішення.

Дане рішення буде передано до Кропивницького відділення Кропивницької ОДПІ ДФС у Кіровоградській області у строки, передбачені законодавством.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Виконання вимог регуляторного акта не потребує витрат з місцевого бюджету.

Зазначене регулювання стосуються виключно суб’єктів малого підприємництва, тому здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток 1 до АРВ).

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України дане рішення діє до прийняття нового рішення Надлацької сільської ради.

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Виходячи з цілей державного регулювання, визначені для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

 

Показник

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, тис.грн.

218,4

218,4

218,4

218,4

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, од

28

28

28

28

час, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання встановлюються ПКУ.

Час затрачений на ознайомлення з рішенням та внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності становить 1 годину для одного суб'єкта малого підприємництва, в грошовому вираженні витрати для 28 суб'єктів становлять 1341,2грн.

розмір коштів, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, тис.грн.

218,4

218,4

218,4

218,4

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Всі суб’єкти господарювання та фізичні особи- платники єдиного податку будуть проінформовані про цей регуляторний акт- рішення сільської ради шляхом опублікування оголошення:

на офіційному веб-сайті Надлацької сільської ради (https://nadlatska-gromada.gov.ua/) та місцевій

дошці оголошень, з метою обговорення питання щодо встановлення ставок податку та отримання зауважень та пропозицій від фізичних та

юридичних осіб.

           

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Буде проведено базове відстеження до набрання чинності (до 01.01.2024 року). Повторне відстеження буде проведено у квітні 2025 року.

Періодичні відстеження - відповідно до вимог закону: кожні три роки після проведення повторного відстеження.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до місцевого бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту.

 

Зауваження і пропозиції від платників єдиного податку приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту письмовому вигляді за адресою: 26150, Кіровоградська область, Голованівський район, с. Надлак вул. Адміністративна, 2.

 

Сільський голова                                                                                   Руслан САДІКОВ

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 02 травня 2023р. по 16 травня 2023р.

 

 

 

 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

 

 

Кількість учасників консультацій, осіб

 

 

 

Основні результати консультацій (опис)

 

 

 

1

 

 

Телефонні запити до суб’єктів                                        малого підприємництва

12

Проводилось обговорення

розмірів ставок місцевих податків і зборів.

 

 

2

 

 

Нарада

Члени постійної комісії з питань планування,

фінансів,

бюджету та соціально- економічного розвитку.

Обговорення розмірів ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, для юридичних та фізичних осіб, та розміру адміністративних витрат суб'єктів малого підприємництва

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 28

(одиниць) малого підприємництва (спрощена система оподаткування)

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

 
 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

 

 

 

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодич ні (за наступни й рік)

 

Витрати за п’ять років

1

Придбання необхідного обладнання

(пристроїв, машин, механізмів)

 

0

 

0

 

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі

державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

0

 

 

0

 

 

0

3

Процедури експлуатації обладнання

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

0

 

0

 

0

4

Процедури обслуговування обладнання

(технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури:

сплата податку (в середньому на одного суб’єкта малого чи мікро підприємництва)

7 800

0

0

5.1

Витрати на придбання засобів, зокрема, обладнання необхідних для входження на

ринок (одноразові витрати)

 

0

 

0

 

0

6

Разом, гривень

Формула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

 

 

7 800

 

 

 

 

0

 

 

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

11

28

 

28

 

 

 

8

Сумарно, гривень

85 800

218 400

(28*7800)

Прогнозується що у 2024 році всі об’єкти оподаткування сплатять податок

1 092 000

(218400*5)

 

 

(11*7 800)

надходження до місцевого бюджету за 2022 рік ( період воєнного стану, відповідно до вимог ПКУ, не всі об’єкти оподаткування)

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної

інформації про вимоги регулювання (ознайомлення з текстом рішення)

Формула : витрати часу на отримання

інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість

форм (0,5 год х 47,9 грн.)

 

23,9

 

0

 

23,9

10

Процедури організації виконання вимог регулювання (внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності)

Формула : витрати часу на отримання

інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість

форм (0,5 год х 47,9 грн.)

 

23,9

 

0

 

23,9

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

 

 

47,9

 

 

0

 

 

47,9

15

Кількість суб'єктів малого

підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

28

 

 

0

 

 

0

16

Сумарно, гривень

1341,2

0

1341,2

           

 

Розрахунки здійснено з урахуванням проекту бюджетної резолюції, якою передбачено з 1 січня 2024 року встановити мінімальну заробітну плату в розмірі – 7667,5 грн., прожитковий мінімум на працездатну особу в розрахунку на один місяць в розмірі - 277,8 грн.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – відсутні. Процедури адміністрування податку, сплати податку тощо встановлено Податковим кодексом України

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн..

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого

підприємництва на виконання регулювання

85 800

218 400

 

1 092 000

 

2

Оцінка вартості адміністративних процедур

для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

1341,2

 

0

 

1341,2

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

87 141,2

218 400

 

1 093 341,2

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого

підприємництва

 

0

 

0

 

0

5

Сумарні витрати на виконання

запланованого регулювання

87 141,2

218 400

 

1 093 341,2

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь